Firmayoga

Hvis du repræsenterer en gruppe i et firma, eller en institution, kan du hyre en af skolens lærere til at komme og undervise.
Du sørger for et velegnet lokale.
I kan også komme til skolens lokaler.

Kontakt os.

Aktivyoga
Jytte Malthesen
Vodroffsvej 7, 1 th
1908 Frederiksberg C
22766320
yoga@ypi.dk