Kost & Livsstil

Ayurveda; kunsten af leve

Ayurveda – betyder viden (veda) om livet (ayur). Denne gamle visdom giver os vejledning i at leve i balance med os selv og vores omgivelser. Kunsten i Ayurveda er – gennem kost, generel levevis, urtemedicin og behandlinger – at opretholde eller genoprette balancen i mennesket og mellem mennesket og naturen.

Balance

I det moderne samfund er de sygdomme vi lider af, blandt andet stress, overvægt og kredsløbssygdomme, ofte bivirkninger af et hektisk liv ude af balance. Kunsten i Ayurveda er gennem kost, behandlinger, urtemedicin og livsstilsændringer at genoprette balancen. Det centrale er at forebygge sygdomme før de opstår. Ayurveda behandler ikke kun sygdom, men hele mennesket.

Tridosha

Centralt i Ayurveda er begrebet Tridosha, de tre ayurvediske konstellationer, som har basis i de fem elementer jord, vand, ild, luft og rum (panchamahabhutas). En ayurvedisk konsultation foregår ved en diagnotisering af den enkelte persons ayurvediske ’type’ ( prakriti), en kortlæggelse af ubalancen, og en efterfølgende plan for behandlinger, urtemedicin, kost, specifikke øvelser og livsstil.

Vata, Pitta, Kapha

De tre doshaer er: Vata: Der er sammensat af elementerne rum og luft, der har med bevægelse og omskiftelighed at gøre. Pitta: sammensat af ild og vand, der styrer forbrændingen og energiomsætningen. Kapha: sammensat af jord og vand, som er det struktuelle og stabile element.

Kendetegn

Mennesker der domineres af Vata tænker og handler hurtigt, lever, arbejder og sover uregelmæssigt og veksler mellem fuld power og helt udmattet. De har godt af varme og stabil livsførelse.

Pitta dominans viser sig ved skarp skelneevne, leder egenskaber, tendens til irritation og hersketrang. De trives bedst i køligt klima og bliver let røde og forbrændte i solen.

Mennesker, der domineres af Kapha, vil være rolige, harmonisøgende, sætte pris på skønhed og smukke omgivelser. De har lidt træg hed, når de skal i gang, men når de en gang er startet, arbejder de stabilt. Generelt har de et godt helbred, men tendens til at tage på i vægt.

Prakriti – den individuelle konstitution

Hver person har fra fødslen sin helt egen fordeling af dosha’erne, vata, pitta og kapha. Denne fordeling er personens konstitution – prakriti, og den forbliver den samme livet igennem. Én, to eller tre dosha’er kan dominere i ens konstitution. Prakriti angiver, hvilke helbredsmæssige problemer man er disponeret for, idet de dosha’er der er fremherskende i personens konstitution, er dem der har tendens til at komme i ubalance. Dette skal forståes ud fra at teorien om at ’lige tiltrækker lige’, og at der let kommer for meget af en kvalitet. For eksempel Pitta, der er varm med tendens til irritation, vil foretrække workout med højt tempo og sved på panden. Dette giver for meget ’ïld’ i systemet.

Alle mennesker vil have en helt individuel kombination af de tre doshaer. Livet igennem påvirkes vi af mange faktorer – kosten, sociale relationer, vejret, årstiderne osv. Dette kan bevirke, at der kommer skævheder i den optimale fordeling af doshaerne. Da ubalancer ifølge Ayurvedisk er grunden til at sygdomme kan opstå og udvikle sig, er det centralt at genoprette balancen så hurtig som muligt.